Aurreko albisteak

Nafarroako Gobernuak etxebizitzarako eta errenta bermatuaren gaineko eskubideari buruzko eztabaida ukatu du

Nafarroako Parlamentuaren mahaiak Euskal Herriko Eskubide Sozialen Gutunari jakinarazi dio erabaki duela ez dituela onartuko tramitera Bermaturiko Errenta hobetzeko aurkeztu den Herri Ekimen Legegilea, ez eta alokairu sozialeko etxebizitza eskuratzeko eskubidea. Horrek esan nahi du ukatzen dela Nafarroako Parlamentura eramateko egin beharreko sinadura biltzeko eztabaida. Ukazio hau oinarritzen da Nafarroako Gobernuak HEL horrekiko beto eskubidea gauzatu duela “aurrekontu-kredituen hazkundea dakarrelako”.

Eskubide Sozialen Gutunak onartezina deritza erabaki horri, ikuspuntu demokratiko batetik, nahiz ikuspuntu sozialetik.

Guztiz ez-demokratikoa den jarrera batez ari gara

Ukazioa, Herri Ekimen Legegilean proposatu neurriek aurrekontu-kredituak areagotzea ekarriko dutenean oinarritzea, Herri Ekimenen izaera bera ukatzea dakarte. Edozein gizarte-hobekuntza, logikoa denez, berekin dakar aurrekontuak handituko direla. Horren haritik zerbait planteatu ahal izango dela ukatzeak eragiten du zentzugabekeriara irits gaitezkeela, non herri ekimen legegilea proposatzekotan, gizarte eskubideak kaskartzeko bakarrik proposa daitezkeen.

Egungo Nafarroako Gobernuak, aitzinean ez bezala, bestelako jarrerak agertu beharko lituzke. Adibidez, pentsioak 1.080 € arte osatzeko aurkeztu zen herri ekimen legegileari ez zitzaion beto hori ezarri, nahiz eta sinadura bildu ondoren, izapidea ez zen onartu, Parlamentuan egin zen lehen bozketan.

Hainbat ekimenen eztabaidari betoa jarri izana, aurrekontuetako gastua handitzea dakarrela argudiatuz, Rajoyren Gobernua, Ciudadanosen laguntzaz, Espainiako estatuan, egiten dutenaren isla da. Bere burua aldaketako gobernutzat hartzen duen gobernu batentzat zoritxarreko parekatzea dugu.

Eskubide sozialei egiten zaien erasoa dugu

Nafarroan, etxebizitza heltzeko eskubidea urratzen ari dira. Milaka lagun, batez ere gazteak, nahiz eta hauek ez soilik, ez daitezkeelako bereizi, zio ekonomikoak direla eta. Herri ekimen legegilean agertzen da ere Errenta Bermatua hobetu nahi duela funtsean, pobreziaren eta gizarte bazterkeriaren aurkako borrokan bitarteko eraginkorra izan dadin.
Nafarroako Gobernuak herri ekimen legegilean jasotzen diren hobekuntzak arbuiatu nahi ditu, eta bide azkar batez egin nahi du, gizartean eztabaidatu gabe. Herri ekimen legegilean jasotzen diren aldarrikapenei, haren partaideak garen sindikatu eta gizarte erakundeen artean adostu aldarrikapenei zuzen-zuzenean erasotzen zaie.

Erabaki larria

Eskubide Sozialen Gutuna osatzen dugun erakundeok Nafarroako Gobernuak agertu duen jarrera ez-demokratiko eta ez-sozial hori gogoan hartzen dugu, Gutuna osatzen dugun erakundeokin harremanetan jartzeko asmorik agertu ez duena ere, herri ekimen legegilean jasotzen diren neurri zehatzak aztertzeko edota eztabaidari betoa jarriz erabakia ezagutarazteko.

Gure erabakiak

Egoera honelakoa izaki, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Gutunak ez du etsiko eskubide sozialak hobetzearen aldeko lanean; bere horretan eusten die Nafarroako Gobernuak betoa jarri duen herri ekimen legegilean jasotzen diren aldarrikapenei. Horrengatik agintzen du:

Nafarroako Gobernuari eskatuko zaiola berehala berrazter dezala erabakia, herri ekimen legegilearen izapideari berehala ekin dakion.
• Talde politikoei eskatuko zaiela Nafarroako Gobernuaren erabaki honen aurrean jarrera ager dezatela eta herri ekimen legegilean jasotzen diren edukiak parlamentuaren eztabaidara eraman dezatela.
• Gertatu dena salatzeko kanpainari ekinen diola.
• Ekainan, Nafarroako Gobernuaren aurrean, datozen astetan, deituko direla mobilizazioak.
• Egungo herri ekimen legegilearen legea alda dadila eskatuko dugula, eragotz dadin Nafarroako Gobernuak inolako beto eskubidea izanen duen.

 

El Gobierno de Navarra niega el debate sobre el derecho a la vivienda y la renta garantizada

 

La Mesa del Parlamento de Navarra ha comunicado a la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria su acuerdo de no aceptar a trámite la Iniciativa Legislativa Popular presentada para mejorar la Renta Garantizada y hacer efectivo el derecho a acceder a una vivienda de alquiler social. Esto significa negar la posibilidad de que se pueda proceder a la recogida de firmas necesarias para llevar el debate al Parlamento de Navarra. Esa negativa se ha basado en que el Gobierno de Navarra ha ejercido el derecho a veto sobre esa ILP “por implicar incremento de los créditos presupuestarios”.

La Carta de Derechos Sociales considera inaceptable esta decisión, tanto desde un punto de vista democrático como desde un punto de vista social.

Es una posición profundamente antidemocrática

Basar la negativa en que las medidas propuestas en la ILP suponen incremento de los créditos presupuestarios supone negar la propia naturaleza de las Iniciativas Populares. Cualquier mejora social conlleva, lógicamente, aumento presupuestario. Negar que se pueda plantear algo en este sentido hace que se pueda llegar al absurdo de que una ILP solo se pueda proponer para empeorar los derechos sociales.

El actual Gobierno de Navarra ha actuado de forma diferente a lo que ha hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, la ILP presentada para complementar las pensiones hasta 1.080 euros no fue sometida a este veto, aunque tras la recogida de firmas no fue admitida a trámite en la primera votación en el Parlamento.

El veto al debate de iniciativas diversas alegando que suponen incremento del gasto presupuestario es la forma de proceder que ha desarrollado en el Estado español el Gobierno de Rajoy, con el apoyo de Ciudadanos. Es una triste equiparación para un Gobierno que se califica como del cambio.

Supone un ataque a los derechos sociales

El derecho a acceder a una vivienda está siendo vulnerado en Navarra. Decenas de miles de personas, especialmente jóvenes aunque no solo, no se pueden independizar por motivos económicos. La ILP también plantea mejorar sustancialmente la Renta Garantizada, para que sea un instrumento efectivo de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

El Gobierno de Navarra pretende rechazar las mejoras propuestas en la ILP, y lo pretende hacer por la vía rápida, sin ni siquiera debate social. Es un ataque directo a las reivindicaciones recogidas en la ILP, reivindicaciones consensuadas entre las distintas organizaciones sindicales y sociales que formamos parte de la misma.

Una decisión grave

Las organizaciones que formamos la Carta de Derechos Sociales tomamos nota de esta actitud antidemocrática y antisocial del Gobierno de Navarra que ni siquiera se ha dignado en contactar con la Carta para analizar las medidas concretas recogidas en la ILP o trasladar su decisión de vetar el debate.

Nuestras decisiones

Ante esta situación la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria no va a cejar en su empeño en mejorar los derechos sociales, y mantiene intactas las reivindicaciones recogidas en la ILP que ha vetado el Gobierno de Navarra. Por ello se compromete a:

Exigir al Gobierno de Navarra la inmediata revisión de la decisión adoptada con el objeto de permitir la admisión a tramite de la ILP.

Exigir a los distintos grupos políticos que se posicionen ante esta decisión del Gobierno de Navarra y que lleven a debate parlamentario los contenidos recogidos en la ILP.

Poner en marcha una campaña de denuncia de lo acontecido.

Convocar una movilización en este mes Junio ante el Gobierno de Navarra las próximas semanas.

Exigir un cambio de la ley actual de la ILP para impedir que el Gobierno de Navarra pueda ejercer derecho a veto alguno.