Albisteak

Errotiko aldaketak eskatu ditu Karta Sozialak fiskalitatean, bizitza lehenesteko

2020-2021erako aldarrikapen fiskalak erregistratu ditugu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Aldundia eta Nafarroako Gobernuan

[PDF] Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartaren aldarrikapen fiskalak 2020-2021

Gaur, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartako ordezkariek 2020-2021erako aldarrikapen fiskalak jasotzen dituen dokumentua erregistratatuko dute Hego Euskal Herriko foru instituzioetan.

Gaur egungo testuinguruan, zor publikoak gora egingo du. Ez hainbeste aurrekontu-hornidurak handitzen direlako, baizik eta diru-bilketaren beherakadagatik.

Zerga-sistemaren diru-bilketarako gaitasuna eta progresibitatea indartu behar dira, ez egoeraren arabera, baizik eta behin-betiko, diru-sarrera publikoen bolumena handitzeko, zerga-ekitatea eta zerga-progresibitatea handitzeko eta banaketa-gaitasuna hobetzeko.

Helburu horiekin, honako hauek proposatzen ditugu:

1. Aberastasunaren jabetza zergapetzea: Gaur egun, aberastasunaren gaineko fiskalitatea hutsala baino ez da, eta, beraz, premiazkoa da aberastasun metatuaren gaineko zerga eraginkorra izatea. Helburua: baliabide publikoak berreskuratzea, aberastasun handiei presioa eginez.
• Berehala, errekargu espezifiko bat ezartzea, progresiboa izango dena eta %1 eta %10 artekoa.
• Zerga aldatzea: ondarearen gaineko zergaren tarifa bikoiztea; hobariak kentzea eta salbuetsitako gutxienekoa 350.000 eurotan kokatzea. Zerga honen eta PFEZren zerga osoaren muga ezabatzea.

2. Sozietateen gaineko zerga: lortutako etekinen arabera ere ordaindu behar dute enpresek.
• Zergaren kenkari eta pizgarri fiskal guztiak ezabatzea.
• Zerga tasa %35era igotzea.
• Errekargu berezi bat ezartzea Sozietateen gaineko Zergaren aitorpenean, 2019ko irabazien %20koa.
• Zerga erabiltzeari uztea lurraldeen arteko lehia fiskala elikatzeko, eta zerga-paradisuen eta etekinen desbideratzearen aurkako borroka gogortzea.

3. PFEZ progresiboagoa:
• Kapitalaren tarifa espezifikoa kentzea, errenta-iturri guztiek tratamendu bera jaso dezaten eta karga progresiboko eskala berari lotuta egon daitezen.
• Zergaren progresibitatea handitzea, gehieneko tasa marjinala %60ra igoz eta tarifa-tarteen kopurua handituz.

4. Oinarrizko produktuei BEZa murriztea eta luxuzko produktuetan BEZa handitzea.

5. Zerga-arloan erabakitzeko eta ezartzeko gaitasun osoa aldarrikatzen dugu.
Euskal Herrian, 2020ko azaroaren 20an

Utzi iruzkin bat