Aurreko albisteak

Pobreziaren eta bazterketa sozialaren kontrako HEL aurkeztu dugu

Pobrezia eta bazterketa sozialaren aurkako Legegintzako Herri Ekimena (LHE) aurkeztu dugu. Babes sozialerako kalitatezko sistema publiko baten alde!

Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartaren baitan hainbat eragile daude bilduta: euskal gehiengo sindikala, mugimendu sozial esanguratsuenak eta ekonomia soziala eta elkartasuna ardatz dituzten erakundeak (REAS eta Olatukoop, kasu). Bada, datozen hilabeteetan, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak kanpaina bati ekingo dio Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, Legegintzako Herri Ekimenen (LHE) bitartez. Hain zuzen ere, pobrezia eta bazterketa sozialarekin amaitu eta babes sozialerako kalitatezko sistema publiko bat aldarrikatzea izango da LHE hauen helburua.

Zer da LHE bat?

Jendarte zibiletik bultzatutako lege proposamenak dira. Erakundeek eskaintzen dituzten tresnak dira, partaidetza soziala sustatzeko xedearekin. 10.000 sinadura behar dira, Eusko Legebiltzarrean LHE bat eztabaidatua izan dadin. Nafarroan, berriz, hautes errolda autonomikoaren %1 behar da (5.000 sinadura inguru). Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak kopuru hauek soberan gainditzea espero du.

Legebiltzarren mahaien izapidea beteta, sinadurak biltzen eta ekimenaren azalpenak ematen hasiko ginateke; apirila eta ekaina bitartean, gure aurreikuspenen arabera.

Tresna honek mugak ditu, baina, hala ere, uste dugu erabilgarria izan daitekeela eztabaida politikoaren erdigunean diru sarrerak bermatzeko sistema hobetzeko neurri zehatzak eta etxebizitzarako eskubidea kokatzeko.

Zer diogu LHE hauetan?

Bermatutako gutxieneko diru sarreren politiken errealitatea hobetu eta etxebizitza duin baterako eskubidea bermatu nahi dugu, ekimen honetan jasotako neurri zehatzen bitartez.

Bermatutako diru sarrerei dagokienez (Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta edo Bermatutako Errenta, Nafarroako kasuan), Lanbide Arteko Gutxieneko Soldata erreferentzia gisa hartzea planteatzen dugu berriro. Honela, bakarrik bizi diren pertsonei Lanbide Arteko Gutxieneko Soldataren pareko %100 bermatuko litzaieke diru sarrera moduan. Gainera, eskalaren hobekuntza nabarmen bat planteatzen dugu, bi pertsonek osatutako elkarbizitza unitateek Lanbide Arteko Gutxieneko Soldataren %150 bermatuta izateko, eta diru sarrera horiek %200 izan daitezen hiru edo pertsona gehiagok osatutako elkarbizitza unitateentzat. Modu honetan, azken urteetan izandako murrizketei egin nahi diegu aurre, Euskal Autonomia Erkidegoan emandakoak bereziki. Hala ere, Lanbide Arteko Gutxieneko Soldataren desindexazioak ere izan du eragina Nafarroan, murrizketa orokorrak eraginez.

Etxebizitza arloari dagokionez, LHE hauen bitartez, asmoa da herritarrei erakundeen bitartez alokairu sozial bat jasotzeko eskubidea dutela modu eraginkorrean aitortzea, eta eskubide hori ezin dela inoiz eta inongo kasutan laguntza ekonomiko baten bitartez ordezkatua izan.

Pobrezia errealitate bat da, gero eta nabarmenagoa, eta gero eta kolektibo gehiagori eragiten diena. Egoera horren arrazoietako bi etxebizitza duin bat izateko ezintasuna eta gutxieneko diru sarreren falta dira. Euskal Herriko erakundeek eskumenak badituzte herritarrak babesteko politikak gauzatzeko. Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak eskaera bat egiten die gorbernu buruei: gehiengoaren bizitza kalitatea hobetzeko zerbitzura jar dizatela erakundeak. Borondate politikoa besterik ez da behar horretarako.

————————

Hemos presentado la ILP contra la pobreza y la exclusión social. Por un sistema público y
de calidad de protección social.

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, compuesta por la mayoría sindical, los movimientos sociales más relevantes y por entidades de la economía social y solidaria (como REAS y Olatukoop) ha decidido que en los próximos meses va a realizar una campaña, a través de sendas Iniciativas Legislativas Populares (ILPs) en la CAPV y en Navarra. El objeto de estas ILPs es atajar la pobreza y la exclusión social y reclamar un sistema público de protección social de calidad.

¿Qué es una ILP?

Las ILPs son propuestas de ley que se impulsan desde la sociedad civil. Son una herramienta que ofrecen las instituciones para fomentar la participación social. Para que una ILP llegue a ser tratada en el Parlamento Vasco se requiere el aval de 10.000 firmas. En Navarra la cifra es del 1% del censo electoral autonómico (unas 5.000 firmas). La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria espera superar ampliamente estas cifras. Una vez superados los trámites de las Mesas de los Parlamentos, esperamos estar en disposición de realizar el trabajo de recogida de firmas y de explicación de la iniciativa entre los meses de abril y junio. A pesar de sus limitaciones consideramos que es posible utilizar ese mecanismo para poner en el centro del debate político medidas concretas para mejorar el sistema de garantía de ingresos y el derecho de acceso a una vivienda.

¿Qué planteamos en estas ILPs?

Las medidas concretas recogidas en esta iniciativa pretenden mejorar la realidad de las políticas de ingresos mínimos garantizados y el derecho al acceso a una vivienda digna. Sobre los ingresos garantizados (RGI o Renta Garantizada en Navarra) se plantea volver a retomar la referencia del Salario Minimo Interprofesional, de modo que a las personas que vivan solas se les garantice unos ingresos equivalentes al 100% del SMI. Además, se plantea una mejora sustancial de la escala, para que las unidades convivenciales de 2 personas tengan garantizados unos ingresos del 150% del SMI, y que esos ingresos sean
del 200% del SMI para 3 o más personas. De este modo se pretenden revertir los recortes que se han aplicado en los últimos años, especialmente en la CAPV, aunque la desindexación del SMI también está repercutiendo en recortes generales en Navarra.

En materia de vivienda las ILPs van a reconocer de manera efectiva el derecho de la ciudadanía a que las instituciones les ofrezcan una vivienda de alquiler social, sin que en ningún caso ese derecho pueda ser sustituido por una prestación económica.

La imposibilidad de acceder a una vivienda digna y la falta de ingresos mínimos son dos causas que llevan a que la pobreza sea una realidad cada vez más importante entre colectivos cada vez más amplios. Las instituciones de Euskal Herria tienen competencias para adoptar políticas que protejan a la ciudadanía en estas materias. La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria exige a quienes nos gobiernan que pongan las instituciones al servicio de la mejora de la calidad de vida de la mayoría. Solo hace falta voluntad política para ello.