Albisteak

[Eraldaketa sozialerako dekalogoa] 3. Oinarrizko eskubideak bermatzeko neurri zehatzak

Koronabirusa eta sistemaren krisiaren aurrean, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta-k bizitza duinen aldeko hainbat neurri aldarrikatzen ditu, benetako eraldaketa sozial bat bultzatzeko.Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta-k eraldaketa sozialerako dekalogo bat proposatzen du. Dekalogo honen 3 puntua OINARRIZKO ESKUBIDEAK BERMATZEKO NEURRI ZEHATZAK hartzea da.

ETXEBIZITZA
• Etxegabetzeak gelditu: inor ez aterperik gabe.
• Alokairu eta Hipoteken luzamendua eta konfinamendu egoera bitarteko ordainketa salbuespena: langile eta herri sektoreen diru sarreren murrizketen eraginak apaltzeko. DSBEa kobratzen dutenek (edo errenta berdina duten pertsonek) ezingo dute %15a baino gehiago bideratu alokairura.
• Nafarroako Gobernuak, Eusko Jaurlaritzak, Diputazioak eta Udalek dituzten etxebizitzak horren zerbitzura jartzea. Bankuek expropiaturiko etxebizitzak etxerik gabeko unitate familiarren beharretara egokitu.

ELIKADURA OSASUNTSUA
• Behar bereziak dituzten langile eta herri sektoreei begirako neurri bereziak: Elikagai bankuak bertan behera geldituta, zerbitzuak ematen zituzten familiekiko arreta berezia.
• Elikagaien beharrizana duten adin txikiko, familia eta herritarrei beharrezkoak diren osasun neurriak hartuz, tokikoa eta kalitatezkoak diren elikagaiak etxeetara iristen direla bermatu.
• Tokiko ekoizleen elikagaiek irisgarri egitea eta azokak zein kontsumo kolektiboko salmenta kanalak segurtasunez irekita mantentzea.

URA
• Ur mozketak ez baimentzea. Ura eskubide unibertsala da.

ENERGIA
• Salbuespen egoerak irauten duen bitartean, berogailu eta argindarraren fakturari aurre egin ezin diotenek hauen ordaiketatik aske utzi.

ASKATASUN SOZIAL ETA POLITIKOAK
• Kolektibo zahurgarrienekiko (migranteak, LGTBIQ, helduak….) jarrera oldarkorra gogor zigortu.
• Mozal legea, lege antiterrorista, deportazio beroak… bertan behera utzi.
• Mobilizazio soziala, sindikala edota herritarra ez jazarri.
• Merkantziaren igarobidea bermatzen den bezala, herritarren trantsitoa bermatu, beharrezkoa den kasuetan.

—————————
Frente a la crisis del sistema y el Coronavirus la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria propone una serie de medidas por una vida digna y para impulsar una verdadera transformación social. La Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria propone un decálogo para la transformación social. El 3º de los puntos de este decálogo es tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de las personas.
VIVIENDA
• Paralizar los desahuicios: No puede haber nadie sin techo.
• Aplazamiento de alquileres e hipotecas y exención del pago durante el estado de con namiento, con el n de mitigar los efectos de la caída de ingresos entre trabajadores-as y sectores populares. Quienes perciban la RGI (o tengan el mismo nivel de renta) no podrán destinar más de un 15% a pagar el alquiler.
• Se pondrán al servicio de esto las viviendas en manos del Gobierno de Navarra, Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos. Adaptar las viviendas expropiadas por la banca a las necesidades de las unidades familiares sin vivienda.
ALIMENTACIÓN SANA
• Medidas especiales para las trabajadoras y trabajadores y sectores populares con necesidades especí cas: Atención especial a las familias que acudían a los bancos de alimentos, una vez estos se han paralizado.
• Garantizar que llegan alimentos locales y de calidad a las familias, menores y personas que tengan necesidad de ellos, adoptando las medidas sanitarias precisas.
• Hacer que los alimentos de los y las productores-as locales sean accesibles y mantener abiertos con la seguridad debida los mercados y canales de venta de consumo colectivo.
AGUA
• Prohibición de los cortes de agua. El agua es un derecho universal.
ENERGIA
• Mientras dure el estado de excepción eximir del pago de la factura de calefacción y electricidad a quienes no puedan hacerle frente
LIBERTADES SOCIALES Y POLÍTICAS
• Castigar con dureza las actitudes agresivas hacia los colectivos más vulnerables (migrantes, LGTBIQ, mayores…).
• Derogación de la ley mordaza, la ley antiterrorista y n de las deportaciones en caliente
• No persecución de la movilización social, sindical o ciudadana
• Tal como se garantiza el tránsito de mercancías, garantizar el de las personas, en los casos necesarios

Utzi iruzkin bat